Ferris Kwok

环球市场概览

2022-03-25

昨日环球主要股市回顾

 

指数名称

收市报

 / (-)

/(-)幅度

日经平均指数

28,110.39

70.23

0.25%

恒生指数

21,945.95

-208.13

-0.94%

沪深300

4,251.31

-25.21

-0.59%

伦敦富时100

7,467.38

6.75

0.09%

巴黎CAC 40

6,555.77

-25.66

-0.39%

法兰克福DAX

14,273.79

-9.86

-0.07%

道琼斯工业平均指数

34,707.94

349.44

1.02%

标准普尔500

4,520.16

63.92

1.43%

纳斯达克指数

14,191.84

269.24

1.93%

 


主要货币消息及走势


英国三月份Gfk消费者信心指数萎缩程度比预期及上次为大,对英镑有抑压作用,英镑短线可以看淡一线。


日本2月份企业服务价格指数比预期为高,对日圆有推动作用,日圆短线应该会反复造好,可以看高一线。


美国3月份Markit综合采购经理指数,及3月份堪萨斯联储制造业活动指数皆造好,对美元有刺激作用,除了兑日圆有下跌的机会之外,美元兑其他货币短线可以看高一线。


 

美元兑主要货币走势预测


欧元兑美元:   1.10400水平看淡下望1.09300          止蚀于1.10800


美元兑日圆:   122.800水平看淡下望121.600          止蚀于123.200


英镑兑美元:   1.32300水平看淡下望1.31200          止蚀于1.32700


美元兑瑞郎:   0.92200水平看好上望0.93400          止蚀于0.91800


澳元兑美元:   0.75500水平看淡下望0.74300          止蚀于0.75900


纽元兑美元:   0.69900水平看淡下望0.68800          止蚀于0.70300


美元兑加元:   1.24900水平看好上望1.26000          止蚀于1.24500


离岸人民币:   6.36000水平看好上望6.40000          止蚀于6.35000


 

交叉盘走势预测


欧元/人民币: 7.0400水平看淡下望7.0000              止蚀于7.0500


欧元兑日圆:   135.000水平看淡下望133.900          止蚀于135.400


欧元兑英镑:   0.82900水平看好上望0.84000          止蚀于0.82500


英镑兑日圆:   161.600水平看淡下望160.300          止蚀于161.200


 

郭启伦


首席分析师


实德金融集团


电话:  (852)3622 5698


电邮:  ferris.kwok@successfn.com

(以上专栏内容乃笔者个人意见,仅供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险) 注意事项

投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。

  • 微信号: 实德金融