Ferris Kwok

环球市场概览

2022-12-13

昨日环球主要股市回顾

指数名称

收市报

 / (-)

/(-)幅度

日经平均指数

27,842.33

-58.68

-0.21%

恒生指数

19,463.63

-437.24

-2.20%

沪深300

3,953.44

-44.80

-1.12%

伦敦富时100

7,445.97

-30.66

-0.41%

法兰克福DAX

14,306.63

-64.09

-0.45%

巴黎CAC 40

6,650.55

-27.09

-0.41%

道琼斯工业平均指数

34,005.04

528.58

1.58%

标准普尔500

3,990.56

56.18

1.43%

纳斯达克指数

11,143.74

139.12

1.26%

 


主要货币消息及走势


日本第4季度大型制造业状况指数显著萎缩,配合着11月份机械工具订单亦进一步萎缩,数据结果对日圆有抑压作用,日圆短线可以看淡一线。


英国十月份国内生产总值转为正面增长,对英镑有支持作用,英镑短线可以看高一线。


投资者在联储局有12月份议息结果前,应该会以持有美元为主要策略,对美元有利好作用,除了兑英镑有下跌的机会之外,美元兑其他货币短线可以看高一线。

 


美元兑主要货币走势预测


欧元兑美元:   1.06000水平看淡下望1.04600          止蚀于1.06400


美元兑日圆:   137.000水平看好上望138.100          止蚀于136.600


英镑兑美元:   1.22100水平看好上望1.23100          止蚀于1.21700


美元兑瑞郎:   0.92900水平看好上望0.94100          止蚀于0.92500


澳元兑美元:   0.68100水平看淡下望0.66800          止蚀于0.68500


纽元兑美元:   0.64300水平看淡下望0.63200          止蚀于0.63700


美元兑加元:   1.35700水平看好上望1.36800          止蚀于1.35300


离岸人民币:   7.00000水平看好上望6.95000          止蚀于7.01000


 


交叉盘走势预测


欧元/人民币: 7.3800水平看淡下望7.3300              止蚀于7.3900


欧元兑日圆:   137.200水平看好上望138.300          止蚀于136.800


欧元兑英镑:   0.86300水平看淡下望0.85300          止蚀于0.86700


英镑兑日圆:   168.300水平看好上望169.500          止蚀于167.900

 


 

 

郭启伦


首席分析师


实德金融集团


电话:  (852)3622 5698


电邮 ferris.kwok@successfn.com

(以上专栏内容乃笔者个人意见,仅供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险) 注意事项

投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。

  • 微信号: 实德金融